Persondatapolitik

Vi indsamler vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. De indsamlede persondata til enhver tid er beskyttet bedst muligt. SIDEKICKS behandling af personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen.

SIDEKICK gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en kunde ønsker slettet, og som SIDEKICK ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på https://sidekick-marketing.dk er Sidekick – marketing, Kalkskrænten 64, 1 th, 9000 Aalborg – CVR:

Ved modtagelse af henvendelser

Når du retter henvendelse til os pr. mail, vores hjemmeside eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du eksempelvis kontakter os over Facebook, vil vi – via Facebook – modtage visse oplysninger om dig i form af eksempelvis dit navn og et billede. De oplysninger, vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på Facebook er. Når du kontakter os via mail, vil vi behandle dine almindelige kontaktoplysninger som navn og mailadresse for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse, og som primære kontaktkilde.

Når du kontakter os telefonisk, vil vi – hvis det er relevant – notere dit navn og formålet med henvendelsen ned. Dette gør vi for at have mulighed for at følge op herpå samt at kunne dokumentere de henvendelser, vi modtager fra vores kunder. Du skal derfor være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde noterer de relevante forhold, du oplyser os telefonisk, ned i vores system.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 3 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Vi opfordrer dig til, at du ikke sender os nogle følsomme eller fortrolige personoplysninger via e-mail, Facebook eller vores hjemmeside, f.eks. cpr. nr., kontooplysninger eller helbredsforhold.

Ved køb af ydelser hos SIDEKICK

Når du køber en af vores ydelser, registrerer vi en række forskellige personoplysninger om dig baseret på de oplysninger, du selv afgiver til os. I den forbindelse behandler vi følgende oplysninger om dig:

  • Navn og adresse
  • Telefonnummer
  • Kontaktperson(er)
  • Eventuelle oplysninger vedr. Fakturering (PO numre m.v.)

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme personoplysninger om vores kunder, brugere, samarbejdspartnere mv.

Hvis du er erhvervsdrivende og handler eller indgår aftaler med os, registrerer vi oftest en bestemt kontaktperson i vores system.SIDEKICK indsamler og registrerer dine personoplysninger for at kunne administrere den indgåede aftale, opkræve betaling samt at sende dig servicemeddelelser og anden relevant information med tilknytning til aftalen.

Databehandler

Som et led i de ydelser, vi tilbyder kunder, behandler vi også i nogle tilfælde personoplysninger på vegne af kunden. Det kunne eksempelvis være i form af vores kunders kundeoplysninger, som vi behandler i forbindelse med, at vi bistår en kunde med at markedsføre deres produkter.

 I forhold til personoplysninger, som vi behandler på vegne af en kunde, betragtes vi som databehandler.

Vi benytter eller videregiver ikke fortegnelser over vores kunders kunder til andet formål end den pågældende kundes markedsføring. Vi gør dog opmærksom på, at det er kundens eget ansvar at sørge for, at virksomheden har et grundlag for at behandle de personoplysninger, som overlades til os, herunder at der er indhentet samtykke fra de registrerede personer i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt. 

Eksterne databehandlere

For at SIDEKICK kan leverer services og ydelser gør vi brug af databehandlere i forbindelse med vores kunders markedsføring på henholdsvis Facebook og Instagram. SIDEKICK videregiver ikke oplysninger til andre tredjeparter, og henviser til Facebook og Instagrams egen persondatapolitik og samtykke for opbevaring af persondata i deres interne systemer.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot.

 Vi har vores hjemmeside hos WordPress.com med Elementor Pro plugin, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i datacentret tilknyttet hertil.

Vi har mailsystem gennem Google Gmail. Alle persondata du oplyser via din mail, hvis relevant – bliver opbevaret i datacenteret

Ophør af samarbejde

Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. SIDEKICK gennemgår jævnligt personoplysningerne og efter endt samarbejde slettes alle personoplysninger efter 12 måneder.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i og få udleveret de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du opdager, at dine oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, bedes du kontakte os, så vi kan rette eller pseudonymisere dem. Desuden har du ret til at begrænse vores behandling af dine oplysninger til f.eks. opbevaring, hvis lovgivningen tillader det.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse ab.sidekickmarketing@gmail.c

om